Waarom stijgt de prijs van goud en zilver?

Waarom stijgt de prijs van goud en zilver?

De prijs van goud en zilver is de laatste decennia fors gestegen. De prijs van een troy ounce goud maakte de laatste honderd jaar de volgende ontwikkeling door:

  • Tot 1970 stabiel rond 20-30 dollar
  • Na 1970 sterke stijging (loskoppeling dollar van goud)
  • In 1980 hoogtepunt op 600 dollar
  • 1982 – 2002 rond 300-400 dollar
  • Na 2002 sterke stijging
  • In 2012 hoogtepunt op bijna 1900 dollar
  • Begin 2020 ruim 1500 dollar

Wereldwijd kiezen zowel particulieren als banken en overheden om hun vermogen onder te brengen in deze veilige haven. Niet alleen in tijden van crises, zoals de laatste 10 jaar. Maar vooral ook omdat de geldsystemen wereldwijd niet meer gedekt zijn door goud. De geschiedenis leert dat dit vroeg of laat uitmond in het failliet van het systeem. Gevolgd door een nieuw geldsysteem dat opnieuw door goud en zilver gedekt is. Daarom blijft goud en zilver altijd populair en zeker wanneer de onzekerheid in de economie groot is.

Maar: wordt goud meer waard, of ons geld minder?

De stijging van de goudprijs is ongeveer 40-50 jaar geleden ingezet. Duidelijk zichtbaar is de loskoppeling van de dollar van de goudstandaard in 1971. Het wantrouwen in een niet geldsysteem dat niet door goud gedekt is stak direct al de kop op. En het besef dat goud en zilver échte waarde vertegenwoordigen dreef de vraag en daarmee de prijs op. Maar: werd het goud meer waard? Of de dollar minder?

Geld is (bijna) altijd gebaseerd geweest op goud. Dus geld ontleent zijn waarde aan goud. Daar waar geld van goud losgekoppeld wordt, gaat geld op zichzelf een waarde vormen. Een heel kwetsbare waarde, waarin vertrouwen de hoofdrol speelt.

Verliezen mensen het vertrouwen in een ‘papieren geldsysteem’? Dan grijpt men terug naar een veilige haven: goud en zilver. Men is bereid steeds meer papieren geld neer te tellen voor goud of zilver. Dus: goud blijft gelijk in waarde, maar ongedekt geld wordt steeds minder waard.

Daarom ons aanbeveling: koop fysiek, tastbaar goud of zilver om een deel van uw vermogen veilig te stellen. U heeft het 100% in eigen beheer, u kunt er te allen tijde direct over beschikken en het behoudt zijn waarde. Goudwisselkantoor vertelt u graag wat de mogelijkheden zijn.

Waarom stijgt de prijs van goud en zilver?